Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

SC Energo Impex SRL, cu sediul in Aiud, str. Dr. Ciortea, nr. 2A, judetul Alba, cod postal 515200,  implementeaza proiectul “Dotare cu echipamente “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei incepind cu data de 8.11.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 1.301.483,95 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 734.708,68 lei lei.

Proiectul se implementeaza în localitatea Aiud.

Obiectivul proiectului este consolidarea si dezvoltarea societatii SC Energo Impex SRL si cresterea competitivitatii in sectorul productiv.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact Sandru Nicolae
Funcţie: administrator
Tel. 0258863136 Fax: 0258863136., e-mail: energo.impex@yahoo.com

S.C. ENERGO IMPEX S.R.L.

Este o societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata in anul 1996, avand sediul in Aiud, str. Dr. Ciortea nr. 2A, judetul Alba.

Date de contact

S.C. ENERGO IMPEX S.R.L. Aiud

  • Str. Dr. Ciortea nr. 2A
  • CUI: RO 9205077
  • Nr.Reg.: J 01/652/1996
  • Tel/Fax: 0258 863136
  • Tel. 0731 306250; 0731 306247

 

© 2021 SC ENERGO IMPEX SRL | Toate drepturile rezervate. Website realizat de Creative Codingcreative coding web development