Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

SC Energo Impex SRL, cu sediul in Aiud, str. Dr. Ciortea, nr. 2A, judetul Alba, cod postal 515200, a finalizat implementarea proiectului “Dotare cu echipamente “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei la data de 31.08.2014.

Valoarea totală a contractului de finantare a fost de 1.301.483,95 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 734.708,68 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Aiud.

Obiectivul proiectului a fost  consolidarea si dezvoltarea societatii SC Energo Impex SRL si cresterea competitivitatii in sectorul productiv si s-a realizat prin achizitionarea a doua echipamente la cele mai noi standarde specifice domeniului, suport logistic performant prin softul achizitionat, care au condus la modernizarea,  dezvoltarea potenţialul tehnic, promovarea transferului de  tehnologii si alinierea la standardele comunitare.

Prin implementarea proiectului societatea a creat 4 noi locuri de munca permanente care contribuie la dezvoltarea, calificarea resurselor umane si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din zona. 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact Sandru Nicolae
Funcţie: administrator
Tel. 0258863136 Fax: 0258863136., e-mail: energo.impex@yahoo.com

S.C. ENERGO IMPEX S.R.L.

Este o societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata in anul 1996, avand sediul in Aiud, str. Dr. Ciortea nr. 2A, judetul Alba.

Date de contact

S.C. ENERGO IMPEX S.R.L. Aiud

  • Str. Dr. Ciortea nr. 2A
  • CUI: RO 9205077
  • Nr.Reg.: J 01/652/1996
  • Tel/Fax: 0258 863136
  • Tel. 0731 306250; 0731 306247

 

© 2021 SC ENERGO IMPEX SRL | Toate drepturile rezervate. Website realizat de Creative Codingcreative coding web development